Společenská odpovědnost

ADLER Czech, a.s. se závazně hlásí k odpovědné roli vůči svým akcionářům, zaměstnancům, životnímu prostředí a veřejnosti. Orientace směrem k dlouhodobým a všeobecně prospěšným cílům je nedílnou součástí firemních hodnot. Plně si uvědomujeme spoluzodpovědnost za okolní prostředí.

Proto pomáháme vybraným veřejně prospěšným projektům, účastníme se systému třídění a recyklace obalových odpadů zajištěného neziskovou organizací EKO-KOM, a.s. a podporujeme také účast našich zaměstnanců na dobrovolném dárcovství krve.

ADLER Czech, a.s se rovněž připojila k iniciativě „Podnikáme bez korupce“ a aktivně se zapojila do projektu „Zelená firma“ zaměřeného na sběr baterií a drobného elektroodpadu.

V rámci ekonomického podnikání sází společnost na důsledné dodržování kvality. Řízení celého procesu začíná už při výběru dodavatele. Odsouhlasení nového výrobce a jeho následného zařazení mezi stávající portfolio dodavatelů společnosti ADLER patří mezi klíčové interní procesy, které jsou velmi přísné a striktně dodržované. Výrobce je povinen předložit příslušné certifikáty potřebné pro výrobu a export (Eko-Tex, WRAP, BSCI-Business Social Compliance Initiative včetně exportní licence příslušného ministerstva průmyslu a obchodu).

„BSCI je iniciativa Asociace zahraničního obchodu – FTA, jejímž cílem je zajistit, aby na trh byly dodávány jen výrobky, při jejichž výrobě a distribuci jsou respektovány základní pracovně právní a etické zásady“.

 Podnikáme bez korupce