ADLER vítězí na poli inovací

Ústí nad Labem, 26. 4. 2019

Prestižní cenu České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj „Inovace pro udržitelný rozvoj“ převzali včera v Praze zástupci společnosti ADLER Czech za projekt II. etapa logistického centra Ostrava Business park ADLER.  
V kategorii průmysl oslovil přední výrobce a distributor reklamního textilu porotu nejen sofistikovaným skladovým a logistickým systémem, ale také ekologickým přístupem k životnímu prostředí díky loňské instalaci moderních kogeneračních jednotek pro výrobu tepla a elektrické energie právě v logistickém centru v Ostravě.


„Na poli inovací a udržitelného rozvoje je to už třetí ocenění, které jsme v posledních dvou letech získali,“ řekl cenu přebírající Chief Operations Officer firmy Jan Korol s tím, že veškeré inovace se promítají jak do služeb zákazníkům, tak směrem k zaměstnancům, kde je snahou společnosti usnadnit fyzicky náročnou práci. „Uvědomujeme si, že udržitelný rozvoj není možný bez pozitivního environmentálního přístupu,“ dodává Jan Korol. Vedle stávajících ekologických prvků je již dnes pro logistické centrum v Ostravě připraven projekt vlastní fotovoltaické elektrárny, která by měla být realizována v letošním roce. V rozsáhlejší míře tak ADLER navazuje na solární panely, které firma již před lety instalovala na střeše svého administrativního centra v Ústí nad Labem.   

  
Ceny „Inovace pro udržitelný rozvoj“ jsou každoročně předávány za účasti významných osobností v rámci vyhlášení výsledků soutěže Manažer roku, letos předal ocenění nejvyšší premiér Andrej Babiš

 

 

Otevřeli jsme novou pobočku v Bangladéši 

Ústí nad Labem, 19. 9. 2018
 

V minulých dnech jsme otevřeli v pořadí již druhou zahraniční pobočku. Po založení dceřiné společnosti v čínském Pekingu, která v asijské oblasti působí již druhým rokem, slavnostně zprovoznila také kanceláře v bangladéšské Dháce. Právě ze zdejšího regionu pochází většina produkce firmy. 


„Ze strany tamních úřadů jsme zaznamenali poměrně rychlé jednání při vyřizování potřebných administrativních záležitostí, povolení, certifikátů i auditů,“ hodnotí spolupráci ředitelka nákupu Michaela Stehlíková s tím, že v České republice pak byly do celého procesu zainteresovány Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo spravedlnosti. „Vše jsme zvládli svépomocí díky schopnostem našich zaměstnanců, vztahům s dodavateli, kteří nám pomáhali s orientací v cizím prostředí, a především díky našemu víc jak desetiletému know-how bangladéšské kultury,“ upřesňuje Michaela Stehlíková. Bangladéšská vládní agentura pro rozvoj investic BIDA (Bangladesh Investment Development Authority), která má za úkol pomáhat při rozvoji zahraničních investic v zemi, tak mohla zaregistrovat už tři měsíce od první komunikace podnikatelského záměru dceřinou společnost s názvem ADLER Czech, a.s. Bangladesh Liaison Office.


Zastoupení firmy ADLER v Bangladéši nám umožňuje zjednodušení řady procesů, které jsme museli v minulosti řešit složitějšími a delšími cestami. Nyní zde máme zařízenu vlastní kancelář, bankovní účet a může realizovat nábor místních zaměstnanců. „Pracovníky jsme sháněli klasicky přes inzerát,“ vysvětluje Michaela Stehlíková s tím, že prvořadé jsou pro firmu především zkušenosti lidí s prací v textilní výrobě. Dnes pracují v bangladéšské pobočce spolu s evropskými zaměstnanci dva místní kontroloři kvality, jedna administrativní síla a v nejbližší době nastoupí také dva tamní technologové. Na vybavení nových kancelářských prostor spolupracovala firma s místní designérskou společností, která má mimo jiné na svém kontě i návrh interiéru amerických bankovních poboček působících v Bangladéši. Zajímavostí je instalace kamerového systému, jehož prostřednictvím může za pomocí speciální aplikace ředitelka nákupu sledovat pohyb v místnosti také ze své tuzemské pracovny. „Reprezentativní kanceláře, kde formou showroomu představujeme i naše produkty, nám přináší nejen důstojnou prezentaci firmy, ale díky kamerám také transparentnost při jednáních,“ vypočítává výhody nových prostor Michaela Stehlíková. Samotné zahraniční zastoupení firmy v Bangladéši znamená nejen úsporu firemních nákladů, ale pomůže mimo jiné řešit i zvýšenou vytíženost zaměstnanců s ohledem na stále rostoucí objemy výroby v zemi. Ta by měla v letošním roce dosáhnout zhruba 12 milionů kusů textilu.


Podle informací zastupitelského úřadu ČR v Dillí tvoří 80 % bangladéšského vývozu produkty textilního průmyslu. Ačkoliv největším obchodním partnerem Bangladéše jsou USA, Evropská unie jako celek patří se svými 60 % mezi nejvýznamnější odběratele bangladéšského zboží. Na 95 % všech položek dovážených do ČR tvoří textilní zboží a obuv, juta a výrobky z ní a kůže. 


EU je také jedním ze tří největších zahraničních donátorů Bangladéše, na čemž má svůj nepominutelný podíl právě skupina ADLER. „Růstu regionu pomáháme nejen zaměstnáváním místních lidí, ale především podporou jejich dětí v místním vzdělávacím centru Čalantika. Osmdesáti z nich jsme v první fázi zajistili na celý rok školné, denně teplý a výživný oběd, filtry pro výrobu pitné vody, edukativní výlet a přímo z rukou zaměstnanců společnosti převzali všichni žáčci zbrusu novou uniformu a školní pomůcky,“ říká business director firmy Aleksandar Alačkov. Jak dodává, do charitativní činnosti se podařilo aktuálně zapojit i místní podnikatele, s nimiž spolupracujeme. Vzdělávacímu centru Čalantika přislíbili tamní dodavatelé pravidelnou finanční podporu.  

 

 

PODNIKÁME BEZ KORUPCE

 

Poslání a nosná myšlenka občanského sdružení Podnikáme bez korupce je zcela v souladu s hodnotami naší společnosti.
Korupci definujeme jako chování, které vede k tomu, že partner v obchodním nebo jiném vztahu se začne chovat v rozporu se zájmy zastupované organizace, nebo rolí, kterou zastává za účelem osobního, nebo jiného prospěchu.

Zavazujeme se, že budeme prosazovat, aby žádný zaměstnanec holdingu:

  • nebyl korumpován, nepřijímal úplatky a nevyvolával situace, které by k nabízení úplatku vybízely
  • nekorumpoval
  • pokud je mu nabídnut úplatek, nebo je naopak o úplatek požádán, takové jednání jednoznačně odmítl

Dále se zavazujeme, že v případě, že orgány činnými v trestním řízení bude prokázáno ohledně jakéhokoliv zaměstnance v rámci holdingu takové chování, které je v rozporu s tímto prohlášením, ukončíme s takovýmto člověkem spolupráci.

 Podnikáme bez korupce

 

 

Kontrolu výroby v Asii chce ADLER doplnit přímým vývojem produktů

Ústí nad Labem, 23. 1. 2018
 

Týmem vlastních technologů v oblasti Asie chce společnost ADLER aktuálně doplnit kolektiv kontrolorů a čínských dozorujících kolegů přímo v teritoriu, kde vyrábí víc jak 90 procent své produkce v téměř třech desítkách tamních fabrik.

„Razantní růst naší firmy, který s sebou logicky nese zvyšující se počet producentů na daném území, nás vedle dosud probíhající rozsáhlé kontrolní činnosti přímo v Asii nutí přijímat další nadstavbová a sofistikovanější opatření,“ dodává ke stávající situaci business director firmy ADLER Aleksandar Alačkov. Cílem je nejen stále intenzivnější kontrola kvality, ale také časová úspora spojená s rychlostí dodávek. „Pokud přesuneme alespoň část vývoje produktů přímo do asijských výroben, můžeme zase o něco víc splnit náročné potřeby našich zákazníků,“ dodává.

Stávající rozsáhlá kontrolní činnost společnosti ADLER v Asii se tak dostává do vyšší dimenze. Bez nadsázky lze říct, že posun předznamenalo loňské založení pobočky firmy jako samostatného právního subjektu přímo v hlavním městě Číny v Pekingu. „Naši pobočku jsme otevřeli přesně 6. září 2016, a s ohledem na nedávno podepsaný česko-čínský projekt ke zlepšení dopravního spojení mezi třemi kontinenty s názvem Hedvábná stezka můžeme říct, že jsme předběhli dobu,“ oceňuje mezinárodní spolupráci Aleksandar Alačkov. „Připravovaný rozvoj a obnova železniční i námořní infrastruktury nám bezesporu pomohou ještě víc zvýšit už tak kvalitní servis společnosti ADLER směrem k zákazníkům,“ dodává.

Vedle zlepšení vzájemných obchodních vztahů má společnost díky svému zahraničnímu angažmá plně pod kontrolou celý řetězec procesů souvisejících s výrobou i s vývojem produkce, což jsou nesporné argumenty související s probíhajícím úspěšným rozvojem. Čínská pobočka pomohla zvýšit především operativu v rámci rozsáhlých geografických vzdáleností. S ohledem na přepravní vzdálenosti tak mohou kontroloři operativněji zasáhnout v průběhu samotné výroby, a to od přípravy látek, kvalitu jejich barvy, až po střih, rozměry a kvalitu šití konečného produktu. Na základě osobních kontrol, které průběžně probíhají také ze strany vrcholového vedení, došlo ze strany firmy ADLER od roku 2013 jen v Číně k víc jak 80procentní výměně dodavatelů.

Důsledná kontrola kvality probíhá na denní bázi vlastními zaměstnanci nejen v Číně, ale také Bangladéši, Indii a Kambodži, kde ji usnadňuje podstatně menší teritorium. Díky tomuto postupu má firma ADLER jistotu, že zboží naloděné na kontejnery odpovídá náročným standardům kvality evropského trhu reklamního textilu. Širší rozsah dodavatelů v asijských zemích má za cíl rovněž diverzifikovat případná rizika možného výpadku výroby. „Každý náš nabízený produkt musí mít minimálně dva dodavatele,“ vysvětluje Aleksandar Alačkov strategii společnosti ADLER. Jen tak je možné stoprocentně splnit požadavky zákazníků.