Vzdělávání zaměstnanců společnosti ADLER Czech, a.s.

Status info k projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců ADLER Czech, a. s., registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004580, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Za období 01 – 06/2019.

V období 01-06/2019 naše společnost realizovala kurzy:

1) Excel pro pokročilé v AJ - dne 24. 1. 19 pro 4 osoby v rozsahu 8 hodin
2) Excel pro pokročilé - v termínech 21. - 22. 3. 19 a 28.-29. 3. 19, vždy pro 6 osob, v rozsahu 16 hodin
3) Manažerské vyjednávání - ve dnech 10. - 11.1.19 , pro 4 osoby, v rozsahu 16 hodin
4) Change management - dne 1. 2. 19, pro 3 osoby, v rozsahu 8 hodin

Celkový počet účastníků v tomto období byl 14. V rámci celého projektu bylo úspěšně (min. 40 hodin) proškoleno 26 z původně plánovaných 35 osob. Důvodem nenaplnění indikátoru bylo ukončení pracovního poměru vybraných osob.

Jedná se o závěrečné období projektu. Momentálně pracujeme na přípravě a předložení závěrečné zprávy o realizaci a žádosti o platbu. Následně bude projekt formálně ukončen.

 

 

 

 

 

Vzdělávání zaměstnanců společnosti ADLER Czech, a.s.

Status info k projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců ADLER Czech, a. s., registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004580, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Za období 07 – 12/2018.

V období 07-12/2018 naše společnost realizovala kurzy:

Obtížný zákazník v období 4. – 7. 9. 2018
Zvyšování týmového výkonu dne 20. 9. 2018
Zpětná vazba (hodnotící hovor) dne 21. 9. 2018
Profesionalita a image prodejce v období 2. – 5. 10. 2018

Celkový počet účastníků v tomto období byl  57.

V průběhu ledna byla předložena 3. zpráva o realizaci a žádost o platbu, která je nyní na kontrole. 

V lednu byl realizován kurz Manažerské vyjednávání a Excel pro pokročilé v angličtině.
V únoru nás čeká kurz Change management. V březnu bude projekt ukončen 2x dvoudnem kurzu Excel pro pokročilé.

 

 

 

 

 

Vzdělávání zaměstnanců společnosti ADLER Czech, a.s.

Status info k projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců ADLER Czech, a. s., registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004580, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Za období 01 – 06/2018.

V první polovině října 2018 byla schválena 2. zpráva o realizaci a žádost o platbu, která se vztahuje k období 01-06/2018.

V období 09-10/2018 naše společnost realizovala 4 vzdělávací kurzy:

Obtížný zákazník v období 4. – 7. 9. 2018
Zvyšování týmového výkonu dne 20. 9. 2018
Zpětná vazba (hodnotící hovor) dne 21. 9. 2018
Profesionalita a image prodejce v období 2. – 5. 10. 2018

Celkový počet účastníků v tomto období byl  57.

Do konce realizace projektu nám zbývá zrealizovat následující kurzy:

Manažerské vyjednávání
Change management
Excel pro pokročilé

 

 

 Vzdělávání zaměstnanců společnosti ADLER Czech, a.s.

Shrnutí realizace projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců ADLER Czech, a. s., registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004580, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Za období 01 – 06/2018.

Realizovali jsme 7 vzdělávacích kurzů:

- Prodejní dovednosti B2B I. v období 4. – 5. 1. 2018, 9. – 12. 1. 2018 a 16. – 17. 1. 2018
- Koučující manažer, selfkoučink dne 30. 1. 2018
- Asertivita dne 31. 1. 2018
- Training & Development Manager I. v období 12. – 13. 2. 2018
- Prodejní dovednosti B2B II. v období 6. – 9. 3. 2018
- Jak zvládnout emoce a stres v období 21. – 22. 3. 2018
- Training & Development Manager II. v období 4. – 5. 6. 2018

Celkový počet účastníků v kurzech dosáhl hodnoty 75.

V současné chvíli pracujeme na kompletaci podkladů pro předložení 2. Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu.

 


 

 

 


Vzdělávání zaměstnanců společnosti ADLER Czech, a.s.

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců ADLER Czech, a. s., registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004580, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Celkové způsobilé náklady projektu:          1 116 696,00 Kč
Celková výše dotace z ESF:                                  949 191,00 Kč
Doba realizace projektu:                                   1. 7. 2017 – 30. 6. 2019

Popis projektu
Cílem projektu je realizace vzdělávacích aktivit směřujících ke zvýšení kvalifikace a odbornosti našich zaměstnanců. Cíle bude dosaženo kombinací několika aktivit a to v průběhu dvouletého vzdělávacího cyklu. Projekt se dotkne přibližně 35ti zaměstnanců.

Cíl projektu:
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Cílová skupina
Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti ADLER Czech, a.s..

Výsledky projektu
Zásadní prohloubení znalostí pracovníků společnosti.