Název projektu:
Pořízení akumulace včetně OZE ve společnosti ADLER Czech, a.s.

Registrační číslo projektu:
CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010593

Stručný popis projektu:
Předmětem projektu je zvýšení soběstačnosti ve využívání energií v rámci provozu a činnosti společnosti ADLER Czech, a.s. Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na životní prostředí a přinese také finanční úsporu pro žadatele.