JAK REKLAMOVAT?

 1. Přihlaste se na www.adler.info svým přihlašovacím jménem a heslem.
 2. Vstupte do Zákaznického servisu.
 3. Klikněte na Fakturace a zvolte danou fakturu, ze které chcete zboží reklamovat. Založit novou reklamaci lze i ze sekce Reklamace tlačítkem Chci založit novou reklamaci.
 4. Klikněte na Reklamovat u vybrané faktury.
 5. Zvolte Typ reklamace. chybějící zboží = zboží uvedené na faktuře, ale fyzicky nedodané
  1. reklamace vadného zboží – pravidla pro reklamaci vadného zboží viz VOP, kapitola 7.
  2. záměna / chybějící zboží

   chybějící zboží = zboží uvedené na faktuře, ale fyzicky nedodané
   záměna zboží = zboží uvedené na faktuře, ale fyzicky nedodané, místo toho dodané zboží, které není uvedeno na faktuře
   přebývající zboží = zboží, které nebylo fakturováno, ale fyzicky jste ho obdrželi, můžete uvést do posledního prázdného řádku tabulky

  3. kombinace výše uvedených = vyberte v případě, že reklamujete z různých důvodů
  4. vrácení bezvadného zboží -  pravidla pro vrácení bezvadného zboží viz VOP, bod 5.10.
  5. jiné – jiný výše neuvedený typ reklamace
  6. reklamace ceny – zvolte v případě, že se domníváte, že fakturovaná částka za zboží nebo služby (např. dopravné) se liší od ceny uvedené na Vaší objednávce; uveďte cenu zboží, která podle Vás měla být fakturována
 6. Nastavte Preferované vyřízení reklamace:
  1. doposlat (chybějící zboží/záměna, poškozené zboží - v případě, že požadujete poslat náhradu)
  2. dobropis (chybějící zboží/záměna, poškozené zboží - v případě, že nepožadujete zaslat náhradu)
  3. dofakturovat – vystavit fakturu na doposílané zboží či přebývající zboží
 7. Vyplňte Poznámku k reklamaci – veškeré informace, které nám chcete sdělit
  1. v případě reklamace vadného zboží – informace, zda zboží zasíláte zpět či si zboží ponecháte stranou a zašlete hromadně
  2. v případě záměny / chybějícího zboží:
   • Nefakturované zboží si ponechám a požaduji doposlání chybějícího zboží.
   • Nefakturované zboží chci vrátit zpět a požaduji doposlat chybějící zboží.
   • Nefakturované zboží chci vrátit zpět a na chybějící zboží pouze vystavit dobropis, zboží nedoposílat.
   • Nefakturované zboží si ponechám, ale chybějící zboží již doposlat nechci. Žádám finanční vyrovnání podle ceny skutečně zaslaného zboží a chybějícího zboží: uvedeno v bodě 6 „Preferované vyřízení reklamace“
 8. V tabulce označte zboží, které reklamujete (včetně uvedení přesného počtu reklamovaného zboží). Pokud se jedná o záměnu a obdrželi jste zboží, které nemáte fakturováno, vypište jednotlivé produkty do prázdných políček a doplňte přesné počty. Pokud se jedná o vadné zboží, vyberte co nejpřesněji popis vady.
 9. Způsob vrácení zboží do skladu – zvolte způsob doručení vrácení zboží na sklad. Pro tyto účely Vám nabízíme možnost využít službu Svoz reklamací a vratek, která Vám umožní objednat si dopravu přímo z našeho e-shopu za zvýhodněnou cenu.
 10. Vyberte kontaktní osobu za Vaši firmu pro vyřízení této reklamace.
 11. Stiskněte Odeslat reklamaci a odešlete reklamaci.

Vytiskněte si doklad o reklamaci (Vratku) a přiložte ho do balíku k vracenému zboží a odešlete na uvedenou adresu dle Reklamační listiny.

Průběh Vaší reklamace můžete sledovat v sekci Reklamace.