Členství v asociacích

POPAI (Point of Purchase Advertising International)

POPAI je světová asociace profesionálů, kterých se týká obor reklamy v místě prodeje: zadavatelů reklamy, maloobchodníků, výrobců a designerů POP materiálů, reklamních agentur a dalších.

Slouží jako jedinečný zdroj informací a novinek o P.O.P. oboru, realizuje výzkumy trhu zaměřené na efektivitu POP a nabízí odborné a vzdělávací akce. Asociace zviditelňuje obor P.O.P. pomocí public relations a reprezentuje své členy na národních i mezinárodních konferencích.

POPAI představuje celosvětově téměř 2 000 členů. POPAI je aktivní v USA, Evropě, Austrálii a na Novém Zélandu, v Jižní Americe, Japonsku, Mexiku a Kanadě.

V lednu 2009 se členem středoevropské pobočky POPAI CENTRAL EUROPE stala také naše společnost ADLER Czech, a.s.

popai adler

PSI (Promotional Product Service Institute)

PSI je nejvýznamnější mezinárodní sdružení podnikatelů působících v oboru reklamních předmětů. Má sídlo v německém Düsseldorfu, kde se každoročně koná PSI veletrh.
Členy je více jak 7 000 kvalifikovaných podnikatelských subjektů z celé Evropy.