SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1. Tímto uděluji souhlas společnosti ADLER Czech, a.s., se sídlem Oblouková 391, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem, IČ: 254 09 727, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2035 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala tyto osobní údaje: 
 
- jméno a příjmení
 
- e-mail 
 
- telefonní číslo
 
- země
 
- město
 
- PSČ
 
a to za účelem poskytnutí těchto údajů obchodním partnerům Správce, z důvodu případného obchodního jednání s obchodním partnerem Správce, uzavření kupní smlouvy a dodání zboží od obchodního partnera Správce, přičemž jsem informován, že poskytnuté osobní údaje nebude Správce po jejich předání dále zpracovávat.
 
 
 

POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ

 
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:
 
* osobní údaje budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše  uvedených podmínek,
 
* důvodem poskytnutí osobních údajů je jejich sdělení obchodním parterům Správce za  účelem obchodního jednání s obchodním partnerem Správce, uzavření kupní smlouvy a  dodání zboží od obchodního partnera Správce,
 
* při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému  rozhodování ani k profilování,